Příkazy


Základní příkazy pro defaultní hráče

Hráč má v základu 3x sethome


Uložení domova:

/sethome název

Zobrazení všech domovů:

/homes

Smazání domova

/delhome název

Teleport na Spawn

/spawn

Teleport na jiného hráče

/tpa nick

Příjmutí teleportu od jiného hráče

/tpaccept

Odmítnutí teleportu

/tpdeny

Z itemů v inventáři vytvoří blok

/condense

Item v ruce dá hráči na hlavu

/hat

Napíše soukromou zprávu jinému hráči

/msg nick

Vybraného hráče dá do ignore

/ignore nick

Příkazy pro prefix hráč

Hráč má 4x sethome


Kit na jídlo

/kit food

Kit na materiál

/kit material

Otevře enderchest

/ec

Vrátí hráče na poslední místo smrti/teleportu

/back

Příkazy pro prefix hráč+

Hráč+ má 6x sethome


Zapne hráči fly

/fly

Otevře stonecutter

/stonecutter

Otevře smithingtable

/smithingtable

Otevře loom

/loom

Otevře grindstone

/grindstone

Otevře cartographytable

/cartographytable

Příkazy pro plugin LWC

Seznam příkazů pro kontrolu na truhlami


Zobrazí nápovědu

/lwc

Zamkne předmět na určité osoby

/cprivate

Přístup mají všichni, ale nemůžou věc zničit

/cpublic

Upraví seznam hráčů s přístupem

/cmodify

Zruší zamčení předmětu

/cremove

Zamkne předmět na heslo

/cpassword heslo

Odemkne předmět, na který jste klikli, heslem

/cunlock heslo

Po kliknutí zobrazí informace o předmětu

/cinfo

Pro opakované operace - následující příkaz drží do změny

/cpersist
↑ zpět ↑
odrolovat